a

Директорка Основне школе „Јован Миодраговић“у Београду распоредила је на место помоћника директора лице које је решењем Агенције за мирно решавање радних спорова оглашено одговорним за злостављање на раду над запосленом.

Контролишући распоређивање лица на место помоћника директора у овој школи, Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе Београда, у два инспекцијска надзора, заузео је супротне ставове и пропустио да Школи наложи одговарајуће мере, утврдио је Заштитник грађана.