a

Општина Ћуприја, оснивач здравствене установе Дом здравља Ћуприја, није обезбедила запосленима у Апотекарској установи Ћуприја плате, додатке на плате и друге накнаде у складу са законом, односно колективним уговором, као и доприносе за обавезно социјално осигурање.

Неизвршавањем својих обавеза Општина Ћуприја је довела запослене у овој здравственој установи у апсурдну ситуацију – да лече грађане а да при том не могу за себе и чланове својих породица да користе права из здравственог осигурања и на здравствену заштиту, утврдио је Заштитник грађана.