a

Општинско веће општине Мајданпек је поступило супротно закону, правилима управног поступка и принципима добре управе, јер није предузело потребне мере и радње у циљу одлучивања по жалби притужиљи, утврдио је Заштитник грађана