a

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре није обезбедило све неопходне услове за доследну примену Закона о озакоњењу објеката, како би се попис и евидентирање незаконито изграђених објеката окончао у законском року, утврдио је Заштитник грађана. Између осталог, сателитски снимак територије Републике Србије за 2015. годину није објављен у складу са Законом и није био доступан грађанима, као и градовима и општинама као алат за рад у поступку озакоњења. Због наведених пропуста незаконита градња објеката је настављена и након усвајања Закона о озакоњењу објеката.