a

Општина Кула нема формирану службу за пружање правне помоћи, чија је обавеза организовања установљена Законом о локалној самоуправи, утврдио је Заштитник грађана