a

Очекујући измену уредбе, Пореска управа је застала са доношењем решења пореским обвезницима који порез на приход од самосталне делатности плаћају паушално, чиме је већем броју грађана привремено онемогућила остваривање права из обавезног социјалног осигурања, утврдио је Заштитник грађана