a

Двојица од петоро чланова другостепене комисије за утврђивање здравствене способности нису имали лиценцу за обављање здравствене делатности у складу са позитивноправним прописима приликом давања оцене и мишљења о здравственој способности возача, притужиоца, утврдио је Заштитник грађана