a

Иако је имала законску обавезу, општина Лучани није донела програм за контролу и смањење популације напуштених паса и мачака и није на својој територији обезбедила зоохигијенску службу и прихватилиште за напуштене животиње, утврдио је Заштитник грађана