a

Филијала Пореске управе Зрењанин није предузела све мере и активности из своје надлежности, како би принудним путем од послодавца наплатила доприносе за обавезно социјално осигурање притужиље, утврдио је Заштитник грађана