a

Матичари за матична подручја у Београду неуједначено су, у сваком појединачном случају, тумачили појам ужа породица приликом издавања извода и уверења из матичних књига, што је за последицу имало нарушавање правне сигурности и довођење грађана у неравноправан положај приликом поступања по њиховим захтевима, утврдио је Заштитник грађана