a

Општина Тител није испунила своје законске обавезе да на својој територији обезбеди зоохигијенску службу и прихватилиште за напуштене животиње, утврдио је Заштитник грађана