a

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, приликом одлучивања о захтевима грађана за остваривање права на пензију, осигураницима утврђује и наплаћује дуговања мимо прописаних законских услова и супротно уверењу којe је издала Пореска управа као надлежни орган, утврдио је Заштитник грађана