a

Заштитник грађана је утврдио да општина Свилајнац није на својој територији обезбедила зоохигијенску службу и прихватилиште за напуштене животиње