a

Општина Аранђеловац није испунила своје законске обавезе како би на својој територији обезбедила зоохигијенску службу и прихватилиште за напуштене животиње, утврдио је Заштитник грађана