a

Заштитник грађана је утврдио да Градски центар за социјални рад у Београду није у законом предвиђеном року одлучио о захтеву притужиље. Наиме, по пријему захтева, Градски центар за социјални рад обратио се Секретаријату за социјалну заштиту тражећи инструкције за даље поступање по захтеву странке, и пошто Секретаријат није доставио одговор органу старатељства, ни притужиља није добила одговор годину дана.