a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Казнено – поправни завод у Београду упутио је Управи за извршење кривичних санкција предлог за реконструкцију Завода и обезбеђивање финансијских средстава, како би се осуђеним лицима омогућиле просторије за дневни боравак. Такође, предузете су мере у циљу укључивања већег броја осуђених у заједничке сврсисходне активности ван спаваоница.

Заштитник грађана је у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре, 10. јуна 2016. године посетио Казнено – поправни завод у Београду. Након посете Заводу су упућене препоруке за уклањање утврђених недостатака.