a

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање није поступио по обавезујућим правним схватањима и примедбама Управног суда нити је решења у извршењу пресуда тог суда доносио у законом прописаним роковима, утврдио је Заштитник грађана