a

Министарство просвете, науке и технолошког развоја променило je правила уписа за рачунарске гимназије након полагања пријемних испита и током поступка уписа ученика у средње школе за школску 2016/2017 годину.

Ученици који су полагали пријемни испит за рачунарско одељење при Првој крагујевачкој гимназији нису успели да се упишу у жељену школу због новог система вредновања резултата, који је објављен током уписа ученика у школе. Ученици су пријаве за пријемни испит предавали по једном Правилнику, по коме су полагали и пријемни испит, али су њихови резултати бодовани по другом Правилнику, који је изменио начин бодовања и рангирање кандидата.

Овим пропустом Министарства повређено је право ученика да поступак уписа у средњу школу буде спроведен и окончан по истим, унапред познатим правилима и критеријумима, утврдио је Заштитник грађана.