a

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање више од годину дана након истека законског рока, као и након покретања поступка од стране Заштитника грађана и упућивања ургенције за поступање, није одлучио о праву притужиље на најнижи износ старосне пензије, утврдио је Заштитник грађана