a

Општина Апатин није обезбедила зоохигијенску службу и прихватилиште за напуштене животиње, што је законом била обавезна да учини. Општина је била дужна да обезбеди прикупљање и збрињавање напуштених и изгубљених животиња, како би спречила и угрожавање здравља и безбедности грађана на њеној територији, утврдио је Заштитник грађана.