a

У дужем временском периоду Месна заједница Шаинце, општина Трговиште, поступала је на штету притужиоца у погледу одлучивања о његовом радноправном статусу, али и противно сопственим интересима, утврдио је Заштитник грађана