a

Управа Градске општине Вождовац града Београда повредила је закон и правила управног поступка тиме што није предузела све потребне мере и радње ради спровођења извршења решења и закључака извршења Одељења за инспекцијске послове, утврдио је Заштитник грађана