a

Агенција за привредне регистре није покренула поступак принудне ликвидације привредног друштва из Панчева, онда када су се за то стекли законом предвиђени услови, утврдио је Заштитник грађана