a

Заштитник грађана обавештава јавност да током протеста 13. јула 2016. године, који је организован у Београду, нису уочене неправилности у раду надлежних државних органа. Скуп је био примерено обезбеђен, а учесницима је омогућено остваривање Уставом гарантоване слободе изражавања и окупљања.

Главни циљ контроле, који је тог дана спровео Заштитник грађана, био је превентивни - подстрек законитом и правилном раду надлежних органа (пре свега Полиције) поводом најављених протеста грађана.