a

Након што је решењем другостепеног органа поништена одлука Службе за катастар непокретности Босилеград и предмет враћен на поновни поступак и одлучивање, овај орган, ни након више од годину дана, није донео одлуку у поновном поступку, утврдио је Заштитник грађана