a

Заштитник грађана је утврдио да је Општинско веће општине Жагубица поступило супротно правилима управног поступка, јер није предузело потребне мере у циљу одлучивања о жалби и о предлогу притужиоца за ослобођење од плаћања административних такси