a

Органи и службе града Београда начинили су пропусте у раду у погледу законитости предузетих мера после рушења објеката у Херцеговачкој улици у Београду од стране непознатих лица у ноћи између 24. и 25. априла 2016. године, утврдио је Заштитник грађана