a

Министарство финансија, Сектор за контролу јавних средстава, није предузело, у складу са законом, потребне мере како би решило сукоб надлежности са другим државним органом, утврдио је Заштитник грађана