a

Служба за катастар непокретности Пожаревац је ускратила притужиоцу Уставом гарантовано право на једнаку заштиту права и на правно средство, тако што је му је ставила на терет доказивање истинитости и ваљаности решења о одобрењу за изградњу, стоји у утврђењу Заштитника грађана