a

Дом здравља Звездара у Београду, условио је могућност коришћења тоалета у тој установи давањем важеће личне карте, и тиме нарушио достојанство пацијената и њихових пратилаца, утврдио је Заштитник грађана