a

apr4Агенција за привредне регистре није по службенoj дужности покренула поступак принудне ликвидације два привредна друштва упркос томе што су се стекли законски услови за покретање тог поступка, утврдио је Заштитник грађана