a

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је својим поступањем, односно непоступањем, онемогућило притужиоце из привредних друштава из Крушевца, Бора и Београда да остваре право на отпремнину према Програму за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015. годину, утврдио је Заштитник грађана