a

У случају који је разумно побудио сумње у незаконито прислушкивање новинара, контролом је утврђено да прислушкивања није било, већ су информације о (законитим) намерама одређених новинара које је министар јавно презентовао прибављене на другачији начин, неправилно и ван надлежности Министарства унутрашњих послова. Ради отклањања неправилности Заштитник грађана је Министарству упутио низ препорука које је МУП темељно спровео и о томе, у складу са Законом, обавестио Заштитника грађана. Тиме је смањен простор за сличне неправилности у будућности и унапређени су рад Министарства унутрашњих послова и поштовање права грађана.