a

Без обзира на став о оправданости упућеног захтева или мотиве који се иза њега крију, Министарство пољопривреде и заштите животне средине је било обавезно да у законском року достави одговор у писаној форми на захтев притужиоца за давање сагласности за држање и репродукцију дивљих животиња као кућних љубимаца, утврдио је Заштитник грађана