a

Министарство пољопривреде и заштите животне средине није донело одлуку по приговору притужиоца, чак ни након његове ургенције, дуже од две године, утврдио је Заштитник грађана