a

Министарство пољопривреде и заштите животне средине у два наврата није одлучило о захтеву грађанина за упис у Централни регистар објеката, утврдио је Заштитник грађана