a

Препорука Заштитника грађана, Градској управи града Београда-Секретаријату за социјалну и дечију заштиту, због пропуста у раду који су довели до повреде права детета и породице