a

Препорука Заштитника грађана Министарству правде Републике Србије, због пропуста који се огледа у томе што је Врховном суду проследило акт Министарства за економију и регионални развој чија садржина позива на кршење Уставом гарантованих права грађана