a

Дирекција Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање пропустила je да у законом прописаном року одлучи о жалби притужиље изјављеној против решења Фонда – Филијале Крушевац, утврдио је Заштитник грађана