a

Уместо да у законском року поступи по захтеву притужиоца за једнократну помоћ, Општинско веће општине Аранђеловца је тек након две године захтев проследило Центру за социјални рад, органу који је у међувремену постао стварно надлежан за одлучивање, утврдио је Заштитник грађана