a

Заштитник грађана је утврдио да је Предшколска установа „Бошко Буха“ из Београда, супротно важећим прописима из области васпитања и образовања, одбила захтев за упис детета са сметњама у развоју у редован процес васпитања и образовања и тиме повредила право детета на квалитетно образовање