a

Без претходно урађеног саобраћајног пројекта за постављање саобраћајног знака, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове општине Бела Паланка поставило је у једној од улица ове општине знаке ограничења носивости терета за сва моторна возила, утврдио је Заштитник грађана