a

Након сазнања о могућем насиљу над ученицом, образовна установа није поступила сходно Правилнику о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, а активности које је предузела није прилагодила посебно озбиљном здравственом стању детета, утврдио је Заштитник грађана