a

Општинска управа Владичин Хан ни после седам година није поступила по захтевима притужиоца за издавање копије докумената, који се налазио у списима предмета формираног, вођеног и окончаног пред њеним органима, правдајући своје поступке унутрашњим процедурама, утврдио је Заштитник грађана