a

Општинска управа Ћуприја није омогућила детету са сметњама у развоју додатну помоћ и подршку у образовању. Управа није окончала поступак по захтеву за обезбеђивање услуге личног пратиоца и није доставила документацију Министарству државне управе и локалне самоуправе ради ангажовања личног пратиоца детету, утврдио је Заштитник грађана.