a

Заштитник грађана је утврдио да је Национална служба за запошљавање различито поступала у истој чињеничној и правној ситуацији при остваривању права за случај незапослености бивших радника „ФАП КОРПОРАЦИЈЕ“ а.д. Прибој у реструктурирању. Такође, недовољно је сарађивала са другим органима како би се утврдила повреда права радника.