a

Центар за социјални рад Сремска Митровица је са два решења различито одлучио о праву на новчану социјалну помоћ притужиље, утврдио је Заштитник грађана. Помоћница генералног секретара Заштитника грађана Наташа Јовић и представници Центра су на састанку договорили начин на који ће ова установа, у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за здравство и социјалну политику, поступити по препорукама Заштитника грађана и отклонити пропуст.