a

Министарство привреде није предузело мере за решавање сукоба надлежности са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, како би било разјашњено ко је надлежан за поступање по поднеску притужиоца, утврдио је Заштитник грађана