a

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ниje благовремено предузелo мере за деблокаду пословних рачуна у основној школи у Лозовику и средњој школи у Обреновцу, који су у поступку принудног извршења правоснажних и извршних пресуда надлежних судова блокирани ради накнаде штете, утврдио је Заштитник грађана