a

Министарство просвете, науке и технолошког развоја није успоставило ефикасан систем који обезбеђује редовно и благовремено испуњавање обавеза установа образовања и јединица локалне самоуправе, што је проузроковало блокаду рачуна великог броја школа, утврдио је Заштитник грађана